Kertészkedj! Művelődj! Barátkozz! - Védd a természetet! - Fogyassz magyar terméket!

Hobbi kertész


Profi termény

Rólunk


Kertbarát körünk rövid története.

Elődeink.

A Budafoki szakcsoport és a Tétényi szakcsoport 1963-as év tavaszán alakultak az akkori Hazafias Népfront keretein belül.
Feladatuk volt a kerületünkben nagy mennyiségben termett csonthéjas gyümölcsök és zöldségek felvásárlása és értékesítése. A csonthéjas gyümölcsök között is legnagyobb mennyiségben a sárga és őszibarack volt. Érési időszakban általában 8-10 kamion gyümölcsöt vásároltak fel és szállítottak üzletekbe vagy exportra. Ezzel segítették a kertbarátokat feleslegük értékesítésében.
De segítettek: a vetőmagok és különböző kertiszerszámok beszerzésében /ami abban az időben nem volt egyszerű/, továbbá a gyümöcsfák és a trágya beszerzésében.
Szakembereket biztosítottak különböző szakmunkák /pld. metszés/ elvégzéséhez. Későbbiekben a szakcsoportok ipari tevékenységet is végeztek, ezzel segítve a gyárak munkaerő hiányát.
A Tétényi szakcsoportban: forgácsolást, hegesztést, préselést stb. a Budafoki szakcsoportban különböző csomagolást végeztek. Mindez nagyon jó volt a szakcsoport tagjainak.

Budafoki szakcsoport vezetősége: Magyar Lajos szakmai vezető, Varga István és Kovács Lajosné /Baba/.

A Tétényi szakcsoport vezetősége: Hilkó Lajos elnök, Markotán Gyula és Balázs József vezetőségi tagok.


A Budafok -Tétény Kerbarátkörünk megalakulása és működése 2010 végéig.

A rendszerváltás után a különböző gyümölcsök és zöldségek felvásárlására nem volt igény, mert a szükséges mennyiséget importból olcsóbban hozták be az országba, és nem is volt aki ezt a munkát végezze.
Az ipari tevékenységre sem volt igény, így az is megszünt.
1990-ben összeült a két szakcsoport vezetősége, hogy megbeszélje a jövőbeli feladatokat. Az a határozat született, hogy a két szakcsoport egyesül és Budafok-Tétény Kertbarátkör néven folytatja tevékenységét.
Első lépésként vezetőséget választottunk. Elnöknek Hilkó Lajos bácsit, szakmai vezetőnek Magyar Lajos kertészmérnököt, vezetőségi tagoknak Markotán Gyulát, Tajti Gézát, Kurucz Zsuzsát választottuk meg. 1991-ben beléptünk a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségébe.
A Kertbarátkör feladatát abban határoztuk meg, hogy tagjaink szakmai tudását növeljük, segítsünk megismerni a modern kertészkedés fogásait.
Havonta két-három alkalommal előadásokat szerveztünk. Előadóknak nagyrészt a Kertészeti Egyetem tanárait kértük fel, valamint nagy tapasztalatokkal rendelkező kertészeket. Az előadásokhoz helyiséget az Önkormányzat-Zatykó Lajosné /Zsóka/ alpolgármester-segítségével kaptunk a Művelődési Házban.
1991 dec.-ben Magyar Lajost a Kertészeti és Kertbarátok Országos Szövetségének főtitkárává választották. Hilkó Lajos bácsi megbetegedett és lemondott.
Vezetőségválasztást tartottunk új elnöknek Markotán Gyulát, program készítőnek Tajti Gézát, gazdasági és létszámfelelősnek Kurucz Zsuzsát, további vezetőségi tagnak Varga Istvánt választottuk meg.

A tervezett szakmai tudás bővítést-a már ismert előadók segítségével-sikerrel megvalósítottuk. Ezt bizonyítja a vizsgával felérő, minden év szeptember elején a Művelődési Házban megrendezett terménybemutató. A kertbarátok itt mutatják be legszebb terményeiket a közönségnek. Ez minden évben nagyon sikeres volt.
Minden évben szervezünk szakmai kirándulást és így bejártuk az ország nagy részét. Sok ismerősre és nagy ismertségre tettünk szert.

Közben Kurucz Zsuzsa megbetegedett, kórházba került és lemondott /2003/. Helyére gazdasági felelősnek Sziráki István tagtársunkat választottuk meg.
Szépen és jól működött a Kertbarátkör 50 körüli létszámmal. Közben az idő múlt, idősödtünk és egy páran kimaradtak, el is távoztak. Legutóbb Berezvai Sándor távozott. A temetésén kb. 30-an vettünk részt koszorúval.
Közben új tagokat is vettünk fel, így a létszámunk nem változott.

Rendszeresen részt veszünk az Önkormányzat által rendezett ünnepségeken /febr. 24, márc. 15,  okt. 23/ és koszorúzunk.

Az Önkormányzattól redszeres támogatást kapunk.

Féléves programok alapján működünk, mindíg az aktuális feladatok szerint. Munkánkat nagyban segíti Tamon Erika a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ művelődésszervezője.


2011-től új vezetőség.

A 2010-es év évzáróján az addigi vezetőség -mely 20 éven keresztül működött és vezette a Kertbarátkört-idős korukra hivatkozva lemondott, melyet a tagság elfogadott.
2011 márciusában új vezetőséget választottunk: Sziráki Istvánt elnöknek, Darvas Lajosnét, Tóth Györgynét és Schmidt Adélt vezetőségi tagoknak.
Az új vezetőségnek ezúton kívánok jó egészséget és sikeres munkát a Kertbarát Kör vezetéséhez.Markotán Gyula
Kertbarát kör elnöke 1991-től -2011-ig.


Bemutatkozik az új vezetőség

2011.március 21-én megválasztottuk az új vezetőséget.


Elnök:Sziráki István

Vezetőségi tagok: Darvas Lajosné

Schmidt Adél

Tóth GyörgynéA vezetés összetétele a három nő tag beválasztásával jelentősen megváltozott.
Az új vezetőség alapvető feladatának tartja a Kör életének, működésének folyamatos biztosítását, a programok maradéktalan végrehajtását.
2011 július 6-án, az első félévet értékelő félévzárón ünnepélyesen megköszöntük a
leköszönő vezetőségnek a két évtizeden keresztűl végzett odaadó munkáját és jutalomban részesítettük őket: Markotán Gyulát a Kör eddigi elnökét, Tajti Gézát és Varga Istvánt.


Ezen a rendezvényen egyhangúlag

Markotán Gyulát megválasztottuk a Kertbarát Körünk
TISZTELETBELI ELNÖKÉNEK

Foglalkozásaink megoszlása a vezetőségválasztást követő években (2011,2012,2013)


Elmélti és gyakorlati foglalkozások: Az előadók rendkívűl magas szintű, közérthető és a gyakorlatba azonnal átültethető előadásokkal, gyakorlati bemutatókkal segítettek a kertészeti szakmai kérdésekben bennünket. Nagyon népszerűek és színvonalasak a metszés bemutatók, sok lelkes érdeklődővel.A szakmai látogatások és a kirándulások: sok édeklődőt vonzanak, mert kivétel nélkűl jól sikerűltek..

Éves Terménybemutatók: Minden év szeptemberében kerülnek megrendezésre a
Klauzál Gábor Budafok- Tétényi Művelődési Központban. A szép számú látogatók színvonalanak, jól szervezettnek értékelik rendre a sok szép terményt bemutatató
kiállításunkat.

Honlapunk első változata a 2011-es kiállításon kerűlt bemutatásra. A honlap szerkesztője Feigenbaum Béla. 

Tekintsék meg a "Képtár"-ban a Terménybemutatóinkról készűlt képeket 2009-től.

Hosszútávú törekvéseink
-Hobbi kertészként-Profi terménnyel lássuk el családunkat, lepjük meg barátainkat.

-Tevékenységünkkel hozzájáruljunk erősödő baráti közösségünk egészséges  életmódjához.

Sziráki István
     elnok

Vezetőség választás.


Kertbarát körűnk vezetőségének mandátuma 2016 március 21-én lejárt.
2016. 04. 04-én megtartott taggyűlés a jelölö bizottság javaslatát elfogadva
egyhangú szavazással az alábbi vezetőséget választotta:

Elnök: Sziráki István
Tagok:  Darvas Lajosné
         Schmidt Adél
           Tóth Andrásné

Tóth Györgyné családi okok miatt nem tudta vállalni a vezetőségi munkát.
 A taggyűlés munkájáért kőnyvjutalomban részesítette.
Változás a vezetőségben /2017. 12. 15/: Schmidt Adél egészségügyi okokból nem tudta tovább vállalni a munkáját a vezetőségben. Ezért helyette Budavári Sándorné látja el a feladatot.
Sziráki István
elnökVezetőség választás 2020.09.07.

A 2020.04.06.-i vezetőség választás a koronavírus járvány miatt elmaradt. Sziráki István elnökünk lemondott, nem vállalja tovább az elnökséget. A jelölő bizottság - élén Dr.Csom Józseffel-a tagság körében végzett beszélgetések,javaslatok meghallgatása nyomán Székely András Miklóst ajánlotta elnöknek. Ő a jelőlést elfogadta.
A II.félévben az első megtartott foglalkozásunkon 2020.09.07-én a tagság egyhangúlag elfogadta az új elnök személyét. A 3 női vezetőségi tag maradt, őket is egyhangúlag megszavazták.
Tehát a vezetőség névsora így alakult: Elnök: Székely András Miklós Tagok: Darvas Lajosné Tóth Andrásné Budavári Sándorné
Megköszöntük Sziráki István közel 10 éves elnöki munkáját egy kis ajándékkal. Ő az új elnöknek sok sikert kívánt és biztosította támogatásáról, minden segítséget megad neki a kezdeti időszakbanKépen láthatók: Az új elnök, a régi elnök /továbbiakban tiszteletbeli elnök/ és a vezetőségi tagok.
Balról jobbra:
Darvas Lajosné vezetőségi tag
Budavári Sándorné vezetőségi tag
Székely András új elnök
Sziráki István tiszteletbeli elnök
Tóth Andrásné vezetőségi tag

.........................


Változás a vezetőségben
2022.02.07.


Mikó Ildikó lemondott a vezetöségi tagságról egészségügyi okokból.
Helyére Kálmán Gabriellát javasolta a vezetőség, akit a tagság elfogadott.Katt a képre a nagy kép megtekintéséhez!
.........................................................................................

Változás a vezetőségben
2023.05.15.


Kálmán Gabriella nem vállalta tovább a vezetőségi munkát, helyére Szakmány Julianna került 2023.05.15.-től.Katt a  képre a nagy kép megtekintéséhez!lap tetejére
Budafok-Tétény Kertbarát Kör